Bazat e Arsimit Fizik me Metodikë
Fakulteti Pedagogjik - "Shën Klimenti i Ohrit"
Prof. Dr. Bujar Saiti