Bazat e Arsimit Fizik, Sesioni qershor

 

16.05.2013 dhe 03.062013
10104(6-51), 9889(6-58), 9888(7-66), 9736(6-54), 9740(6-55), 9830(6-55), 9734(6-50), 9902(6-60), 9751(6-53),
________________________
16.05.2014 dhe 02.06.2014
10347(6);9764(6)
________________________
21.05.2015-05.06.2015
10608(58),9676(51),10473(51),10640(51)
__________________________________________
26.05.2018-02.06.2018
11102(100), 11089(100), 11171(72), 11097(65), 11172(56), 11101(51), 11099(51)