Arsimi Fizik me Metodikë, Sesioni shtator

 

04.09.2014
10314(7), 10332(6), 10344(7), 9735(6), 10412(8)