Bazat e Arsimit Fizik, Sesioni shtator

 

04.09.2014
9951(6), 9757(6), 10343(6), 10327(6), 10540(6), 10338(6), 10418(6)