Bazat e Edukimit Fizik, Sesioni janar

 

25.01.2013
9881(98), 9882(79), 9969(52), 9883(90), 10177(90), 10069(55), 10068(90), 10000(90), 9884(96), 9972(70), 9997(51), 9886(57), 10197(56), 9967(56), 9992(59),
_______________________________________
28.01.2014
10444(55), 10498(53), 10443(64), 10383(98), 10506(78), 10399(63), 10501(85), 9885(66), 9979(66), 9993(67),
_______________________________________
26.01.2015
10711(95), 10728(51), 10756(70), 10641(93), 10642(64), 9861(51), 10385(60)
_______________________________________
14.01.2016
10962(62), 10911(100), 11019(96), 10954(92), 10955(55), 10958(92), 10956(73), 10999(57)
_______________________________________________________________________________________
14.01.2017
11198(90), 11194(84), 11196(80), 11132(77), 11124(70), 11129(55), 11134(62), 11189(51), 11133(59), 11126(55), 11128(51)
__________________________________________________________________________________________
29.01.2018
11511(77), 11437(77), 11372(66), 11365(85), 11373(90), 11362(65), 11438(72), 11375(75), 11358(82), 11439(84), 11441(79), 11359(100)
__________________________________________________________________
22.01.2019
11632(80), 11635(63), 11612(72), 11722(88), 11617(66), 11622(69), 11613(70)
_______________________________________________________________________________
21.01.2020
11990(54); 11607(87); 11882(55); 11880(87); 11949(83); 11987(67); 11898(60); 11969(51); 11889(83); 11883(67); 11900(80); 11950(68); 11947(80); 11988(90); 12211(51)