Bazat e Arsimit Fizik me Metodikë
Fakulteti Pedagogjik - "Shën Klimenti i Ohrit"
Prof. Dr. Bujar Saiti
Kontakt me profesorin:

Emri mbiemri
Numri i indeksit
Semestri
Grupi klasor / parashkollor
I rregullt / me korespondencë
Emaili juaj
Mesazhi