Arsimi Fizik me Metodikë, Sesioni janar

 

28.01.2014
9831(6),
---------------------------------
26.01.2015
10420(65)
_________________________________
14.01.2016
10736(ne konsultime), 10628(66), 10324(64), 10700(59), 10622(64)
______________________________________________________________________
14.01.2017
11250(51), 10610(51), 10407(51)
____________________________________
22.01.2019
11379(8)
__________________________________________
21.01.2020
1103(67); 11099(67); 9471(51)