Edukimi Fizik me Metodikë, Sesioni qershor

 

16.05.2013
9881(100-10), 9882(86-9), 9884(79-8), 9969(65-7), 10196(9-90), 9976(7-64), 9886(7-68)
_________________________
16.05.2014 dhe 02.06.2014
10444(7);10383(10);10442(nuk ka P.D);10506(nuk ka P.D);10501(nuk ka P.D);10197(6);9992(6);9986((6);9993(6)
_________________________
21.05.2015-05.06.2015
10711(95),10728(65),10756(70),10641(95),10642(55)
______________________________________________________
26.05.2018-02.06.2018
11375(95), 11437(95), 11359(92), 11373(91), 11439(84), 11438(81), 11365(81), 11125(77), 11358(74), 11511(72), 11438(71), 11441(71), 11362(65), 11372(51), 6746(51), 10714(51), 11499(51), 11189(89)